เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก / ประวัติพลตรีจำลอง ศรีเมือง
blog-post-image

ประวัติพลตรีจำลอง ศรีเมือง

เกิดวันที่ 5 กรกฎาคม   พ.ศ. 2478

ครอบครัวสมรสกับ พันตรีหญิง   ศิริลักษณ์  ศรีเมือง   (ไม่มีบุตรด้วยกัน )  

การศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 27 วัดสำเหร่   กรุงเทพมหานคร

มัธยมศึกษา   โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิตทหารบก (วทบ.ทบ.)  จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 7/2

ปริญญาโททางการบริหาร จากบัณฑิตวิทยาลัยมอนเตอเรย์  ทบวงทหารเรือสหรัฐ  รัฐแคลิฟอร์เนีย   ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน

ประจำกองร้อย เหล่าทหารสื่อสาร

ผู้บังคับการกองร้อยสื่อสาร   ปฏิบัติราชการพิเศษภูผาทีประเทศลาว (ยศร้อยเอก)

ผู้ช่วยหัวหน้ายุทธการกองพล   อาสาสมัครไทยเวียดนาม

ประจำกองแผนและโครงการ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร   กองบัญชาการทหารสูงสุด

การดำรงตำแหน่งทางการเมือง

เป็นสมาชิกวุฒิสภา ( พ.ศ. 2522-2526)

เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมัยพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ (พ.ศ. 2523-2524)

เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2 สมัย (14พ.ย. 2528- 22ม.ค. 2535)

เป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรม   (พ.ศ.2531-2535)

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กรุงเทพมหานคร  (พ.ศ.2535)

เป็นรองนายกรัฐมนตรี  ( 25ต.ค. 2537- 19 พ.ค.2538)

เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ( พ.ศ. 2549) 

งานด้านสังคม

 ประธานมูลนิธิไทยโทกุดะ

 ประธานมูลนิธิกองทัพธรรม

 ประธานมูลนิธิพลตรีจำลอง  ศรีเมือง   มีการดำเนินงาน 2 หน่วยงานคือ

       1. สหคลินิกพลตรีจำลอง  ศรีเมือง     ตั้งอยู่เลขที่ 445/15 ถ.รามคำแหง39 แยก 13 แขวงพลับพลา   เขตวังทองหลาง กทม. ดำเนินงานฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมให้กับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย  

       2. สถาบันฝึกอบรมผู้นำ   ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 7 ต.หนองบัว  อ.เมือง จ. กาญจนบุรี  ดำเนินงานด้านการฝึกอบรม  

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  พ.ศ. 2525      เหรียญจักรมาลา

  พ.ศ. 2530      เหรียญราชการชายแดน

  พ.ศ. 2530      เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย   ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

  พ.ศ. 2532     เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก   (ม.ป.ช.)

ได้รับรางวัล

 พ.ศ. 2529  ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” สาขาการบริหารและการปกครอง  จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2534  ได้รับรางวัล อิลกา  ILGA  บุคคลดีเด่นของโลก ด้านพัฒนาท้องถิ่นแห่งเอเชีย  สาขาการช่วยเหลือประชาชน  (Public   Service ) จากประเทศเกาหลีใต้ 

พ.ศ.  2535   ได้รับรางวัลแมกไซไซ (MAGSAYSAY)   สาขาการให้บริการของรัฐ (Government Service )  จากประเทศฟิลิปปินส์ 

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

ตำแหน่ง พลตรีจำลอง ศรีเมือง
สาขาความเชี่ยวชาญ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Language(s) English / Spanish / German
เวลาทำการ อังคาร -อาทิตย์ 08:00 - 17:00

086-307-9400, 02 318 4477

info@yourdomain.com

ความเป็นมาของมูลนิธิ

มูลนิธิ พลตรีจำลอง ศรีเมือง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2533 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 445/15 ถนนรามคำแหง 39 แยก 13 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. ส่งเสริมความเสียสละ
  2. สร้างแบบอย่างที่ดี
  3. เพื่อร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์
  4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
  5. จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทุกสาขาอาชีพ
  6. ส่งเสริมด้านการเกษตรแบบธรรมชาติ
  7. ให้การรักษาพยาบาลเพื่อการกุศลแก่บุคคลทั่วไป
  8. เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก้ผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาส และผู้ขาดโอกาส
มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง ได้ดำเนินกิจการใน 2 หน่วยงานคือ

สหคลินิก พลตรีจำลอง ศรีเมือง ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

สถาบันฝึกอบรมผู้นำ ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศนียบัตร