สถาบันฝึกอบรมผู้นำ

หน้าแรก / ความเป็นมา
blog-post-image

ความเป็นมา

        

           สถาบันฝึกอบรมผู้นำ(โรงเรียนผู้นำ)  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 เลขที่ 99 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี พลตรีจำลอง ศรีเมือง ประธานมูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิฯ   เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นสำนักงานสาขาของมูลนิธิฯ และได้รับการอนุมัติให้สถาบันฝึกอบรมผู้นำเป็นสำนักงานสาขามูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง  เมื่อวันที่   20  กรกฎาคม  พ.ศ.2550 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 74 เล่ม 124 ตอนที่ 79 ง ลงวันที่  20  กันยายน   2550

           พลตรีจำลอง ศรีเมือง : “ สาเหตุที่ตั้งเพราะในช่วงชีวิตที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่เป็น   “ผู้นำ” มาตลอด แม้กระทั่งเป็นนักเรียนก็เป็นหัวหน้านักเรียน   เคยเป็นผู้นำหน่วยทหาร  และเคยเป็นผู้นำนักการเมือง   ผมมาคิดๆดูงานไหนจะทำได้สำเร็จขึ้นอยู่กับผู้นำเป็นส่วนใหญ่ ถ้าได้ผู้นำที่ครบพร้อมทั้งเก่งทั้งดี ก็จะดีทีเดียว   แต่ผู้นำส่วนใหญ่จะมีแต่เรื่องของความเก่ง แต่เรื่องความดีไม่ค่อยมีเป็นชิ้นเป็นอัน   จากจุดนี้จึงเห็นว่าน่าจะนำสิ่งที่เขาขาด   มาเสริมเติมแต่งให้เต็ม   ดังนั้นจึงเกิดโรงเรียนผู้นำขึ้น  แต่ไม่พูดถึงเรื่องวิชาการ   เทคนิคการบริหารเท่าไหร่นัก  จะพูดถึงการสรรค์สร้างคุณงามความดีมากกว่า เพราะเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งในตัวผู้นำในสังคมไทย ก่อนจะเป็นการฝึกอบรมเรื่องคุณธรรม ต้องอบรมการพัฒนาตนเองก่อนคือ อันดับแรกต้องให้สะอาดทั้งกายและใจเพิ่มมากขึ้น   มีความขยันประหยัดมากขึ้น รู้จักเสียสละและกตัญญู   การอบรมของสถานที่แห่งนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่เข้ามาอบรม  ซึ่งก็ใช้หลักอันเดียวกันอาจแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด   ส่วนวิทยากรนอกจากผมแล้วก็มีวิทยากรรับเชิญมาจากภายนอก  จะว่าไปแล้วสถาบันนี้มีผมคนเดียวเป็นครูใหญ่นอกนั้นเป็นผู้ช่วยครู   แล้วที่แปลกนะ ถือเป็นกฎเลย การมาอบรมที่สถาบันของเราจะกำหนดไว้ว่า   หนึ่งคณะมาได้ครั้งเดียว มาซ้ำกันไม่ได้ เพราะต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างการอบรมที่นี่รุ่นหนึ่งประมาณ 100 คนอบรม 4วัน 3คืน แรกๆที่ทำงานอาจจะออกมายังไม่สมบูรณ์เต็มที่  แต่พอมาถึงตอนนี้ผมบอกได้เลยว่ามีการพัฒนาขึ้น  เจริญขึ้นตามลำดับ   อย่างที่เห็นพื้นที่ของเราตอนนี้ต้นไม้ใหญ่โตขึ้นร่มรื่นมาก  เรียกว่าเจริญไปตามเวลา”

           พลตรีจำลอง ศรีเมือง : “ โรงเรียนผู้นำแห่งนี้    คืออนาคตผม จำได้ไหมเมื่อ 20 ปีก่อนที่ผมอยู่ในวงการเมืองเต็มตัว มีคนถามผมว่าอนาคตคืออะไร ?  คาดว่าผมจะเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมือง แต่จริงๆแล้วไม่ใช่  อนาคตของผมคือ เป็นคนชื่อ จำลอง เฉยๆเป็นชาวบ้านธรรมดาๆ ปฏิบัติธรรมและลดกิเลสช่วยเหลือสังคม ”

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

ตำแหน่ง พลตรีจำลอง ศรีเมือง
สาขาความเชี่ยวชาญ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Language(s) English / Spanish / German
เวลาทำการ อังคาร -อาทิตย์ 08:00 - 17:00

086-307-9400, 02 318 4477

info@yourdomain.com

ความเป็นมาของมูลนิธิ

มูลนิธิ พลตรีจำลอง ศรีเมือง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2533 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 445/15 ถนนรามคำแหง 39 แยก 13 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. ส่งเสริมความเสียสละ
  2. สร้างแบบอย่างที่ดี
  3. เพื่อร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์
  4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
  5. จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทุกสาขาอาชีพ
  6. ส่งเสริมด้านการเกษตรแบบธรรมชาติ
  7. ให้การรักษาพยาบาลเพื่อการกุศลแก่บุคคลทั่วไป
  8. เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก้ผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาส และผู้ขาดโอกาส
มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง ได้ดำเนินกิจการใน 2 หน่วยงานคือ

สหคลินิก พลตรีจำลอง ศรีเมือง ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

สถาบันฝึกอบรมผู้นำ ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศนียบัตร