กิจกรรม

หน้าแรก / กิจกรรม / บริการฟอกเลือดฟรีและยาฉีดฟรีให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
blog-post-image

บริการฟอกเลือดฟรีและยาฉีดฟรีให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

Posted 4 Jul 2024 by Administrator


ด้วย สหคลินิกพลตรีจำลอง  ศรีเมือง (ภายใต้มูลนิธิพลตรีจำลอง  ศรีเมือง) ได้จัดกิจกรรม โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสำหรับผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย โดยการให้ยาฉีดฟรีและฟอกเลือดฟรีด้วยเครื่องไตเทียม  เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  วันที่ 4 กรกฎาคม ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 4 - 10 กรกฎาคม ของทุกปี ณ สหคลินิกพลตรีจำลอง  ศรีเมือง  เลขที่  445/15 ถนนรามคำแหง 39  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร

    ดังนั้นในวันที่  4 - 10  กรกฎาคม  พ.ศ. 2567  เป็นอีกวาระหนึ่งที่สหคลินิกพลตรีจำลอง  ศรีเมือง(ภายใต้มูลนิธิพลตรีจำลอง  ศรีเมือง) ได้จัดโครงการดังกล่าว  เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor