กิจกรรม

หน้าแรก / กิจกรรม / บริการฟอกเลือดฟรีและยาฉีดฟรีให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
blog-post-image

บริการฟอกเลือดฟรีและยาฉีดฟรีให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

Posted 2 Jun 2024 by Administrator

ด้วย สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง (ภายใต้มูลนิธิ พลตรีจำลอง ศรีเมือง) มีความประสงค์จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  ดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย  สำหรับผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย โดยการให้ยาฉีดฟรีและฟอกเลือดฟรีด้วยเครื่องไตเทียม  เพื่อถวายเป็น   พระราชกุศล   เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   ในวันที่  ๓  มิถุนายน  ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างวันที่  ๓ – ๙  มิถุนายน ของทุกปี  ณ สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง เลขที่ ๔๔๕/๑๕ ถนนรามคำแหง ๓๙ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรงเทพมหานคร

            ดังนั้นในวันที่  ๓ – ๙  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗  เป็นอีกวาระหนึ่งที่สหคลินิกพลตรีจำลอง   ศรีเมือง(ภายใต้มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง) ได้จัดโครงการดังกล่าว  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  

Powered by Froala Editor