กิจกรรม

หน้าแรก / กิจกรรม
img-S0044
บริการฟอกเลือดฟรีและยาฉีดฟรีให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
2 Jun 2024 by Administrator

ด้วย สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง (ภายใต้มูลนิธิ พลตรีจำลอง ศรีเมือง) มีความประสงค์จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย โดยการให้ยาฉีดฟรีและฟอกเลือดฟรีด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

img-S0043
รับสมัครพยาบาลผู้เชี่ยวฯ พยาบาลทั่วไป และผู้ช่วยพยาบาลหลายตำแหน่ง
25 Nov 2023 by Administrator

สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-318-1155 ต่อ 104 หรือมาสมัครด้วยตนเอง
ศูนย์บริการไตเทียม สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง
445/15 ซอยรามคำแหง39 แยก13 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ทุกวัน อังคาร - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. !!หยุดวันจันทร์!!

img-S0042
บริการฟอกเลือดฟรีและยาฉีดฟรีให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
12 Aug 2023 by Administrator

ด้วย สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง (ภายใต้มูลนิธิ พลตรีจำลอง ศรีเมือง) มีความประสงค์จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย โดยการให้ยาฉีดฟรีและฟอกเลือดฟรีด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม

img-S0041
บริการฟอกเลือดฟรีและยาฉีดฟรี ให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
5 Dec 2022 by Administrator

ด้วย สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง (ภายใต้มูลนิธิ พลตรีจำลอง ศรีเมือง) มีความประสงค์จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย โดยการให้ยาฉีดฟรีและฟอกเลือดฟรีด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

img-S0040
บริการฟอกเลือดฟรีและยาฉีดฟรีให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
13 Oct 2022 by Administrator

ด้วย สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง (ภายใต้มูลนิธิ พลตรีจำลอง ศรีเมือง) มีความประสงค์จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย โดยการให้ยาฉีดฟรีและฟอกเลือดฟรีด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

img-S0039
บริการฟอกเลือดฟรีและยาฉีดฟรีให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
11 Aug 2022 by Administrator

ด้วย สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง (ภายใต้มูลนิธิ พลตรีจำลอง ศรีเมือง) มีความประสงค์จะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย โดยการให้ยาฉีดฟรีและฟอกเลือดฟรีด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

img-S0038
บริการฟอกเลือดฟรีและยาฉีดฟรี ให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
28 Jul 2022 by Administrator

ด้วย สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง (ภายใต้มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง) ได้จัดกิจกรรม โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสำหรับผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย โดยการให้ยาฉีดฟรีและฟอกเลือดฟรีด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

img-S0037
บริการฟอกเลือดฟรีและยาฉีดฟรี ให้กับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
3 Jul 2022 by Administrator

ด้วย สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง ได้จัดกิจกรรม โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสำหรับผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย โดยการให้ยาฉีดฟรีและฟอกเลือดฟรีด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

img-S0036
ตรวจสุขภาพประจำปี
17 Jun 2022 by Administrator

เมื่อวันที่17มิถุนายน 2565 สหคลินิกฯ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี2565ให้กับพนักงาน

img-S0035
การตรวจเยี่ยมจากตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม( ตรต.)
16 Jun 2022 by Administrator

สหลินิพงตรีจำลอง ศรีเมือง ได้ต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม( ตรต.)

img-S0034
ข่าวดีสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ สปสช. ฟอกไต
11 Feb 2022 by Administrator

มติที่ประชุมบอร์ด สปสช. เห็นชอบให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง สิทธิ์บัตรทอง ที่ไม่สมัครใจรับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง เลือกใช้วิธีล้างไตฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยไม่ต้องจ่ายเงินเอง

img-S0033
จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
29 Jun 2021 by Administrator

สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง ได้จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉีดให้กับผู้ป่วยฟรี

img-S0022
ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2563
3 May 2019 by แอดมิน

มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นประจำทุกปี

img-S0024
ให้บริการ ตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟรีให้กับผู้ป่วย
17 Apr 2019 by แอดมิน

สหคลินิกพลตรีจำลอง ศรีเมือง ให้บริการตรวจเอ็กซเรย์ปอดเป็นประจำทุกปี